VÄLKOMMEN TILL TeDeG AB!

TeDeG AB startade 2009 och har kontor i Romelanda 2,5 mil utanför Göteborg. TeDeG AB är en vidareutveckling av TN Technicaldesign som startade April 2000. TeDeG AB erbjuder tjänster som omfattar allt från förstudie av anläggningar, projektering, projektledning och detaljkonstruktion till driftsättning, slutdokumentation, slutbesiktning och utbildning. Efter behov anpassar vi oss efter kundönskemål.

Vi åtar oss uppdrag där vi arbetar i våra egna lokaler med egna hjälpmedel, men sitter även hos uppdragsgivare som resurs eller kunskapsförstärkning. Har ni ett behov av teknisk konsultation eller sitter ni kanske med ett resursbehov, ska ni inte tveka att kontakta oss.